WHITE SHADOW
WHITE SHADOW
2019 |

collage

| 27x50 cm